Galeria

SAFONA

Cennik

Willa SAFONA...

Cena za nocleg od 60 zł do 120 zł/os.

W cenę noclegu wliczony jest internet.

 

Willa Safona w e-nocleg.plNoclegi e-nocleg.plKrynica-Zdrój noclegi    

 

WARUNKI REZERWACJI

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% całościowego kosztu pobytu w terminie 3 dni.

NR KONTA:

ING Bank Śląski S.A. 
91 1050 1722 1000 0090 8231 6952

rezerwacja telefoniczna lub mailowa

brak wpłaty zadatku traktujemy jako rezygnację z rezerwacji.

wpłacony zadatek jest bezzwrotny

Znajdziesz nas na Krynica Zdrój noclegi - frazę Krynica Zdrój noclegi
https://infoturystyka.pl/noclegi,799,krynica-zdroj.html

 

 

 

Regulamin

Regulamin Safona

§ PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Willi Safona i jest integralną częścią umowy , do której zawarcia dochodzi poprzez podpisania karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Willi Safona.

 3. Regulamin jest do wglądu w Recepcji a także na stronie www.safona.eu

§ DOBA HOTELOWA

 1. Pokój wynajmowany jest na doby.

 2. Doba trwa od godziny 14:00 do godz. 11:00 dnia następnego.

 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany przy rezerwacji, Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Willa uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

§ REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

 2. Gość otrzymuje tylko jeden klucz do pokoju oraz jeden klucz do drzwi wejściowych. Za zgubienie klucza opłata wynosi 50zł.

 3. Opłata za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu. W przypadku wcześniejszego wyjazdu , należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

 4. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 30% wartości w terminie 3 dni roboczych od złożenia rezerwacji. Brak wpłaty zadatku skutkuje anulowaniem rezerwacji.

 5. W przypadku nie przyjechania Gościa do obiektu zadatek nie podlega zwrotowi.

 6. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres , za który uiścił należną opłatę za pobyt.

 7. Willa Safona może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu Willi Safona lub innych Gości, pracowników obiektu lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.

 

§ ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Willi Safona pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku dzieci.

 2. Gość Willi Safona ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Willa Safona zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.

 3. Każdorazowo Gość opuszczający pokój , ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, czajnik, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi od pokoju na klucz. A opuszczając budynek zamknąć drzwi wejściowe na klucz.

 4. Ze względu na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości oraz przepisy prawne, obowiązuje całkowity zakaz palenia na terenie Willi Safona, poza miejscem do tego przeznaczonym. Goście niestosujące się do tego zakazu zostają każdorazowo obciążone kwotą 100zł.

 5. W obiekcie zabronione jest chodzenie w butach narciarskich oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego, rowerów itp. do pokoi. Należy przechowywać je w miejscu do tego przeznaczonym.

 

§ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WILLI SAFONA

 1. Willa Safona nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego , czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu Willi czy poza terenem obiektu.

 2. Willa Safona ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jej usług w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

§ ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa , będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Willa Safona przechowa powyższe przedmioty przez okres 3 miesięcy, a po upływie tego okresu zostaną zniszczone.

§ CISZA NOCNA

 1. W Willi Safona obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

 

§ POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Willa Safona akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie obiektu za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie obiektu.

 2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przez SAFONA s.c. z siedzibą 33-380 Krynica-Zdrój ul. Świdzińskiego 8 , dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

 3. Osoby niezameldowane mogą gościnnie przebywać na terenie Willi Safona od godziny 7:00 do godziny 22:00.


WILLA  SAFONA


Safona Ilona Szurlej-Kożuch

33-380 Krynica - Zdrój

ul.Świdzińskiego 8

Nip: 734-263-84-07

+ 48 530-333-566
willasafona@gmail.com

Kontakt On-Line: